Utbildningar

”Om du gör det du alltid har gjort, kan du förvänta dig samma resultat som du tidigare fått”

Många yrkesgrupper i vårt samhälle har en tradition i att träna, öva eller repetera. Allt i syfte att kunna vara ”på topp” när det gäller.

 

Det som förvånar oss är att de som arbetar i organisationer får så lite träning, i förhållande till alla dagar av ”skarpa lägen”. Om utbildning anpassas efter deltagarens behov och fokuserar på ”träning” sker en inlärning som skapar nya beteenden och resultat.

 

Våra utbildningar kännetecknas av individuellt praktiskt arbete, samarbete, glädje, tid för reflektion och fungerande pedagogik. Kunskapsöverföringen sker från säkra och beprövade källor, med tydliga referenser och exempel.

Uppföljningen innefattar mätningar av effekter i det praktiska arbetet och hur lönsam utbildningsinsatsen varit (ROI).

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213