Relationer

Relationer

 

Människans största utmaning!

Vi är flockdäggdjur och måste därför lära oss att samarbeta med andra, i familjen, gruppen och organisationen.

Genom kunskapsöverföring och träning, ger vi deltagaren möjlighet att förstå vilka beteenden som stärker respektive försvagar relationer.

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213