Attityder, Aktiviteter och Resultat

Attityder, Aktiviteter och Resultat

 

Vi går igenom och tydliggör sambanden. Genom förståelse för hur erfarenheter lagras i hjärnan, och hur detta påverkar vår inställning kan vi frigöra oss från effekter av felinlärningar. Vi lär oss att förändra oönskade egna handlingar och bli mer nöjda med våra resultat i exempelvis relationer, arbete eller andra prestationer.

 

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213