- Ledarskap

”Ledarskapet är helt avgörande för företagets resultat”

Alla program utformas efter uppdragsgivarens behov.

 

Våra program kännetecknas av korta teoripass, kopplade till utbildningens många praktiska moment.

Verktygen vi använder är de mest effektiva för att snabbt säkerställa önskad utveckling hos deltagarna.

 

Modulexempel, klicka för info.

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213