Medvetna och omedvetna beteenden

Medvetna och omedvetna beteenden

 

Genom medvetenhet kan vi förändra!

Ibland känner vi oss på ett visst sätt utan att veta varför. Ibland säger vi, eller gör vi saker som vi i efterhand funderar över varför vi gjorde. Sanningen är att en stor del av hjärnans verksamhet sker ”under ytan” i det omedvetna. Att bli mer medveten är en stor möjlighet till att kunna förstå och acceptera sig själv, sin bakgrund och sina beteenden. Så snart vi klarat detta är vi inte längre fast i gamla mönster utan kan göra saker på nytt sätt.

Ex. Aha! Förr, i en situation som denna skulle jag ha …., men det tänker jag inte göra nu.

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213