Om oss

Om oss

Eva

 

Jag har arbetat med människor och deras utveckling i ett flertal branscher och i olika roller. Jag har mer än 20 års erfarenhet i chefsroller som ekonomichef, HR-chef, kontorschef, VD och som ledamot i styrelser. Med min bakgrund och erfarenhet skapar jag effektivt en god överblick av problemställningar och möjligheter.

Mina främsta egenskaper

• Humanist – förmåga att läsa människor och hjälpa dem att

utvecklas.

• Utåtriktad och proaktiv - god kommunikativ förmåga.

• Kund- och resultatorienterad - fokus på kunders behov och

formulerade mål.

• Helhetssyn - god förmåga att se samband och strukturer.

• Energisk, konkret och handlingsinriktad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter

 

Att utveckla människor är min viktigaste uppgift!

 

Oavsett om det är i grupp eller individuellt i coachning och terapi. Jag vet att om vi tillfredsställer behov av bekräftelse, målstyrning och uppmuntran så bidrar vi till människors utveckling, harmoni och livskvalitet.

 

Tusentals chefer och medarbetare har deltagit i mina olika program som alla handlar om mänsklig utveckling.

 

Jag har en lång och bred erfarenhet inom näringslivet, som anställd, VD, Senior Advisor och styrelseledamot.

 

 

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213