HR-Management

HR-Management, affärsorienterat personalarbete

HR handlar om att säkerställa att organisationen har rätt individ på rätt plats vid varje givet tillfälle. Det innebär att Attrahera, Rekrytera, Motivera, Utveckla och Avveckla rätt medarbetare.

 

Ett effektivt HR-arbete hjälper organisationen att prestera så bra som möjligt kopplat till kunders och ägares krav.

 

Alla chefer med personalansvar utför HR-arbete. Det är en del av att vara chef och ledare. När det finns en HR-funktion som hjälper till att stötta cheferna med HR-arbetet, bidrar detta arbete starkt till att förbättra resultaten.

 

Vision, Mål & Strategi

Ett väl genomfört arbete med Vision, Mål & Strategi hjälper till att stärka motivationen hos medarbetarna. Här säkerställer vi att företagets långsiktiga intentioner, förs ned på medarbetarnivå. Allt i syfte att uppnå de övergripande målen.

 

Organisation, Ledarskap & Kultur

Gemensamt för alla framgångsrika verksamheter är att det finns ett tydligt värdebaserat ledarskap som ligger till grund för en stark kultur, och därigenom skapar stark sammanhållning. Här kan vi skräddarsy program efter företagets och medarbetarnas utvecklingsnivå och bidra till ett effektivt förändringsarbete.

 

Attrahera

Hur ska vårt företag uppfattas på arbetsmarknaden? Att underhålla och värna sitt arbetsgivar-varumärke kräver en plan och en genomtänkt praktisk process.

 

Rekrytera

En effektiv, professionell och seriös rekryteringsprocess leder till bra rekryteringar. Att skapa rätt urvalsprocesser och bra introduktionsprocesser är helt avgörande. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av arbetet, från kravspecifikation, annonsering, intervjuer till en väl genomförd introduktion med avstämningar under en eventuell prövotid.

 

Motivera

Känslan hos individen att vara rättvist och rimligt kompenserad för sin arbetsinsats är en viktig framgångsfaktor för alla organisationer. Men det räcker inte! Man måste också ta hand om sina människor i organisationen, friska medarbetare är mer effektiva än de som ofta är sjuka. Arbetsmiljö består av såväl den fysiska arbetsplatsen som den psykosociala dimensionen av arbetet. Här kan vi skapa rutiner, verktyg och stöd.

 

Utveckla

Kompetensförsörjning är ett måste för att förändra och utveckla verksamheten. Det handlar om att snabbare och bättre än konkurrenterna klara av att lösa det som marknaden har behov av just nu och framöver. Vi kan ansvara för behovsanalys, upphandling, planering och administration.

 

Omställning och avveckling

Omställning handlar om att snabbt och effektivt kunna ställa om organisationen i olika situationer. Det kan handla om omorganisation, nya prioriteringar och ibland om nedskärningar.

Att ha kunskap om och följa Arbetsmarknadens Lagar & Avtal är viktigt både vid rekrytering och vid förändringar som omställning och nedskärningar.

 

Vi kan ta över delar av ert HR-arbete eller hela HR avdelningen!

 

 

 

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213