Hem

Många talanger går förlorade helt i onödan!

Vi vet att människor som mår bra, gör bra. De påverkar andra i sin omgivning positivt och kan bli en drivande kraft till en mer trivsam och effektiv verksamhet, oavsett om det gäller arbete eller privatliv.

Vi vet också att stressade och pressade människor har svårt att behålla goda relationer. De har lättare att missförstå och blir ofta ”kantiga”. Resultatet blir missnöje och låg effektivitet.

 

Vår uppgift är att se varje persons unika behov och anpassa våra program efter individ och grupp.

Vi ser också helheten och arbetar målinriktat för att skapa välmående och högre livskvalitet. Metoden är enkel; Vi skapar förtroende genom vår öppenhet, tillvaratar personliga egenskaper, använder rätt verktyg och följer upp våra insatser.

 

Många års erfarenhet av hur människor mår och fungerar, både privat och i arbetslivet, har gjort att vi bestämt oss för att vi vill bidra till välmående och framgång.

L2 erbjuder program för mänsklig utveckling som passar de flesta, oavsett ålder och erfarenhet.

Klicka på flikarna ovanför och läs mer!

Vi har även ett stort nätverk med kunniga människor som vi kan hänvisa till, när ytterligare behov finns.

 

”Vår övertygelse är att om vi ger människor det de behöver,

när de behöver det, kommer de att utvecklas!”

 

info@lumholdt.nu

Peter Lumholdt +46 708 634 200

Eva Lumholdt +46 709 634 213